دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل قیمت گذاری دارائیها (CAPM)

این نظریه در تایید نظریه MM مطرح می­گردد که تغییر اهرم اثری بر ارزش شرکت ندارد. ریسک سیستماتیک و بازده منتظره را درنظر بگیرید. بازده منتظره همان میانگین موزون بازده­های منتظره بدهی و سهام عادی می باشد.

:B ارزش بازار بدهی

S :ارزش بازار سهام عادی

Ki: بازار بدهی

:K0 بازار سهام عادی

با تغییری در ارتباط فوق به این ارتباط دست می­یابیم:

می­توان ملاحظه نمود که بازده مورد انتظار سهام با افزایش نسبت بدهی افزایش می­یابد. ریسک سیستماتیک که به وسیله  اندازه­گیری می­گردد میانگین موزون های هر یک سهام شرکت می باشد.

که آن را به شیوه ذیل می توان نوشت:

: ریسک سیستماتیک بدهی

: ریسک سیستماتیک سهام

: ریسک سیستماتیک شرکت

پس با افزایش نسبت بدهی نه تنها بازده یک سهم بلکه بتای آن افزایش می­یابد و در بازارهای کامل سرمایه هر دو عامل آن به یک نسبت رشد می­کنند پس افزایش بازده فقط افزایش ریسک را جبران خواهد نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مثال: فرض کنید نرخ بهره بدون ریسک %10، بازده منتظره مجموعه بازار %16 و بازده منتظره بدهی شرکت وقتی که نسبت به سهام 5/0 باشد 13% می باشد. بازده منتظره کلی شرکت K016% می باشد و بتای بدهی شرمت 5/0 می باشد وقتی اهرم صفر باشد، بازده منتظره سهام، Ke،16% خواهد بود. با نسبت بدهی به سرمایه 5/0، بازده منتظره سهام براربر می باشد با

    Ke=16%+.5(.16-.13)=17.5%

پس، با وجود اهرم بتای سهام عادی افزایش می­یابد.

25/1%=(5/0-1)5/0+1=

سهام بهره گیری از ارتباط قیمت گذاری دارایی سرمایه ای نرخ بازده مورد انتظار به تبیین زیر بدست می­آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

سایت منبع

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه