دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 هزینه نمایندگی: جنسن و مک لینگ(1976) هزینه­های نمایندگی را جمع هزینه­های نظارت توسط مدیر، هزینه­های وام گیری توسط نماینده و زیان باقیمانده تعریف می­کند.

در ادبیات مالی هزینه نمایندگی را عامل مهمی در محدود کردن بهره گیری از بدهی می­دانند و این هزینه ارتباطی را بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه شرکت ارتباط نمایندگی مستقر می­نماید. در صورت نبودن هیچ محدودیتی مدیر می­تواند با هزینه نمایندگان اوراق قرضه به دنبال منفعت بیشتر سهامداران باشد. این عامل سبب گردید که در پژوهش­های اخیر به عنوان عاملی جهت انتقال ریسک معرفی گردد در­نتیجه سبب افزودن بندهای محدود کننده­ای در مفاد قراردادهای اوراق قرضه گردد تا از استثمار دارندگان قرضه توسط سهامداران خودداری گردد. این بندها در قرارداد عملیات قانونی شرکت را محدود می­کند و گذشته از این شرکت بایستی تحت نظارت قرار گیرد تا اطمینان حاصل گردد که طبق مفاد قرارداد اقدام کند و هزینه نظارت هم در قالب افزایش هزینه وام به سهامداران تحمیل می­گردد. کاهش کارایی به اضافه هزینه نظارت را موجب افزایش هزینه وام و در­نتیجه کاهش مزیت بدهی خواهد گردید (مدرس، عبدالله زاده: 1378،250).

سایت منبع

وجود این هزینه­ها به عنوان محرک منفی برای صدور بدهی اقدام می­کند. اگر بازار سرمایه کامل بود و ما در دنیای بدون مالیات زندگی می­کردیم و تنها هزینه­های کنترل وجود داشت شرکت تمایلی به ایجاد بدهی نداشت. اما در دنیای واقعی با وجود مالیات ایجاد بدهی مقرون به صرفه می باشد اما هزینه­هایی زیرا ورشکستگی و هزینه نمایندگی و کنترل سقفی برای بهره گیری از بدهی می باشد.

در شکل زیر ساختار مطلوب سرمایه در x بدست می آید در حالی که وقتی تاثیر تنها مالیات و ورشکستگی در نظر گرفته گردد به نقطه y منتقل می­گردد.

 

 

در پژوهشی که در سال 2003 توسط لای و کوی در چین انجام شده می باشد ارتباط مثبتی بین تمرکز مالکیت و هزینه نمایندگی بدست آوردند به این شکل که هر چه مالکیت در دست سهامداران متمرکز باشد (سهامداران بزرگ) ایشان توجه بالایی به عملکرد شرکت دارند و در نتیجه این خود سبب کاهش هزینه نمایندگی می­گردد.1(لی و کیی 2003) همچنین طبق پژوهشی که آنگ در 1999 انجام داد هزینه نمایندگی با بهره گیری از مدیران خارجی نسبت به مدیران داخلی افزایش می­یابد و ارتباط معکوس هم با اندازه تعداد سهام مدیریتی دارد و با افزایش تعداد سهام غیر مدیریتی رشد می­یابد.2(آنگ 1999)

اثر مالیات، هزینه ورشکستگی و هزینه نمایندگی ارتباط بین هزینه سرمایه و اهرم مالی شرکت در شکل زیر ترسیم شده­اند.

1) Li & Cui

2) Ang,

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه