دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

دولت الکترونیک و حکومت الکترونیک

حکومت الکترونیک ورای حوزه دولت الکترونیک می باشد. درحالیکه دولت الکترونیک صرفاً به عنوان ارائه­ی خدمات و اطلاعات دولتی به عموم با بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی تعریف و شناخته می‏گردد، اما حکومت الکترونیک به شهروندان امکان مشارکت مستقیم و بی­واسطه در فعالیت های سیاسی را می­دهد که این امکان ورای دولت می باشد و شامل دموکراسی الکترونیک، انتخابات الکترونیک ومشارکت آنلاین در فعالیت‏های سیاسی نیز می باشد. پس مفهوم حکومت الکترونیک به گونه گسترده عملکرد دولت، مشارکت شهروندان، احزاب و سازمان‏های سیاسی، و عملکرد مجلس و قوه قضائیه را نیز تحت پوشش قرار می‏دهد(جفری، 2003).

سایت منبع

حکومت الکترونیک فقط ­مربوط به ‏ایمیل و وب سایت دولت نمی­گردد،‏ فقط درمورد ارائه خدمات از طریق اینترنت نیست، فقط به ­دسترسی دیجیتالی به اطلاعات دولت یا پرداخت­های الکترونیکی اطلاق نمی‏گردد. بلکه حکومت الکترونیک باعث تغییرچگونگی و نحوه ارتباط شهروندان با دولت­ها می­گردد به همان اندازه‏ای که نحوه ارتباط شهروندان ­با یکدیگر راتغییر می­دهد. حکومت الکترونیک به شهروندان اجازه می‏دهد تا با دولت ارتباط برقرارکنند، درسیاست‏گذاری­های دولت مشارکت کنند و شهروندان خود نیز با هم ارتباط برقرارکرده­ و در پروسه­های سیاسی دموکراتیک نیزمشارکت نمایند. در واقع درمعنای گسترده، حکومت الکترونیک  مفاهیم گسترده­تری نسبت به دولت الکترونیک دارد. درک معنای دولت الکترونیک نیز کمک می‏کند تا بتوان بین دو مفهوم دولت‏الکترونیک­ و حکومت‏الکترونیک­ تمییز قائل گردید. دولت الکترونیک در واقع به ­بهره گیری آژانس­های دولتی از فناوری­های اطلاعات اطلاق می­گردد فناوری‏هایی ازجمله شبکه‏های وب، اینترنت و ارتباطات ازطریق تلفن همراه که در واقع باعث تغییر نحوه روابط با شهروندان، مشاغل، و سایرقسمت‏های دولت می­گردد(بلک‏هریس[1]، 2000).

 

2-2-9- مدل مثلث ارتباطی بین دولت ،تجارت و شهروندان

فانگ (2002) با در نظر داشتن تعاریف ارائه شده برای دولت الکترونیک یک مدل مثلثی از ارتباط بین دولت، بخش تجارت و شهروندان به صورت ذیل ارائه کرده می باشد:

 1. جنبه تأکیدی دولت الکترونیک برمشارکت دولت الکترونیک می باشد. پروسه‏ها و ساختارهایی که ارتباط بین دولت مرکزی ودولت های محلی را تعریف می‏کند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که ارتباط بین سازمان‏ها و بخش‏ها یا آژانس‏ها را تعریف می‏کند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که ارتباط بین دولت وکارمندان را تعریف می‏کنند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که ارتباط بین قوه‏ی مقننه و قوه‏ی مجریه را تعریف می‏کنند.
 2. جنبه تأکیدی تجارت الکترونیک برمشارکت دولت الکترونیک می باشد. پروسه­ها و ساختارهایی که ارتباط بین دولت­ها و بازارها را تعریف می کنند؛ پروسه‏ها و ساختارهایی که ارتباط بین دولت­ها و بخش خصوصی را تعریف می‏کنند.

جنبه تمرکز و تأکیدی شهروندان الکترونیک برمشارکت دولت الکترونیک می باشد. پروسه‏ها و ساختارهایی که ارتباط بین دولت­ها و شهروندان را تعریف می­کنند؛ پروسه ها و ساختارهایی که ارتباط بین ارائه­ی خدمات دولتی و نیازهای شهروندان را تعریف می­کنند؛ و پروسه­ها و ساختارهایی که ارتباط بین کشورها و سازمان های بین­المللی را تعریف می­کنند. شکل(2-1) نمایانگر ارتباط بین دولت الکترونیک، تجارت‏الکترونیک و شهروندان‏الکترونیک در زمینه ظهورمفهوم “جامعه دانشی”جهانی سازی و حق حاکمیت می­باشد(فانگ، 2002).

[1]– Blake Harris,

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

 1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 5. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه