دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

قرارداد آتی (Futures)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قرارداد آتی نوعی ابزار مشتقه می باشد که قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد. در این قرارداد طبق عقد صلح یک طرف (فروشنده) توافق می کند در سر رسید معین ، مقدار معینی از کالای مشخص را در عوض قیمتی که الان تعیین می کنند به طرف دیگر (خریدار) تحویل دهد.

2-3-4 قیمت گذاری قرارداد آتی و قرارداد تحویل آینده

بنا به اهداف و علت های زیادی، قیمت قرارداد آتی با یک تاریخ تحویل مشخص را میتوان معادل قیمت قرارداد تحویل آینده با همان تاریخ تحویل در نظر گرفت.]20[ از دیدگاه نظری میتوان نشان داد، چنانچه بتوان نرخهای بهره را به گونه کاملاً دقیقی پیش بینی نمود، قیمت قرارداد آتی دقیقاً معادل قیمت قرارداد تحویل آینده خواهد گردید.به مقصود درک رفتار قیمت قرارداد تحویل آینده ، بهتر می باشد که قراردادهای آتی را به دو دسته تقسیم کنیم: یکدسته ازقراردادهای آتی که دارایی پایه، در آنها معمولاً به مقصود سرمایه گذاری نگهداری میشود. دسته دیگر از قراردادهای آتی که هدف از نگهداری دارایی پایه در آنها اکثراً بنا به مقاصد مصرفی صورت میگیرد.در مورد دارایی های سرمایه ای، بسته به این که درآمد یا بهره معینی به دارایی تعلق می گیرد یا نه، دو حالت میتوان تشخیص داد. همچنین در حالت تعلق سود نیز میتوان دو حالت را در نظر گرفت. به بیانی دیگر، میتوان سه حالت زیر را در نظر گرفت:

۱. دارایی سرمایه ای بدون درآمد نقدی

۲. دارایی سرمایه ای با درآمد نقدی معین

۳. دارایی سرمایه ای با بازدهی معین

سایت منبع

اختصار نتایج تعیین قیمت یک قرارداد با سررسید T و صادره بر دارایی سرمایه ای با قیمت S(0) درحالت های مختلف. (نرخ بهره بدون ریسک برای دورهTساله برابر با r می باشد(.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا می باشد که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد می باشد.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گیری از ابزار های جدید مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درمورد وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به مقصود افزایش سطح دانش فعالان بازار
دسته‌ها: پایان نامه