دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) نظریه سود خالص[1]

اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند [2](1952) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن وقت مورد مطالعه قرار داده بودند مشخص نمود.

بر طبق نظریه سود خالص فرض می­گردد که بهره بدهی () و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه () از اهرم شرکت مستقل­اند؛ یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن، صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی بهره گیری می­کند، ثابت می باشد.

درصد هزینه

اگر هزینه بدهی کمتراز هزینه حقوق صاحبان سهام باشد، در صورتی که() و () هردو ثابت باشن­، هزینه متوسط سرمایه ( ) شرکت مرتباً با بهره گیری بیشتر از بدهی کاهش می­یابد. بعلاوه این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می­گردد. پس، نظریه سود خالص می­گوید که با بهره گیری بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، ( ) کاهش و ارزش شرکت (V) افزایش می­یابد. (وستون، بریگام و یوستون (1916)، ترجمه تبریزی و حنیفی (1382))

 

نمودار (2-2) ، نتایج نظریه سود خالص را نشان می­دهد.

 

2-2-1-3) نظریه سود عملیاتی خالص: [3]

در نظریه سود خالص، فرض گردید که سود خالص سهامداران عادی به نرخ ثابت  تنزیل می­گردد، و با بهره گیری از اهرم کاهش می­یابد. این مفروضات در نظریه سود عملیاتی خالص معکوس می­گردد؛ این نظریه فرض می­کند میانگین موزون هزینه سرمایه () ثابت می باشد، اما اهرم موجب افزایش ، هزینه سهام عادی یا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می­گردد. (وستون، بریگام و یوستون (1916)، ترجمه تبریزی و حنیفی (1382))

در معادله (1-2) و برای همه در­جات اهرم ثابت فرض می­شوند:

معادله (1-2)                                                                        =

به این ترتیب، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ثابت فرض می­گردد:

معادله (2-2)

رفتار، ، در پاسخ به تغییرات در در نمودار (3-2) به گونه ترسیمی نشان داده شده می باشد.

[1]) Net Income

[2] (David Durand

[3] (Net Operationg Income

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

سایت منبع

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه