دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

تمایل به سرمایه‌گذاری منابع

در روابط میان‌فردی، سرمایه‌گذاری شامل منابع مستقیم مانند زمان، انرژی و پولی که فرد در یک ارتباط صرف می کند و همچنین منابع غیرمستقیم شامل خاطرات و دوستان مشترک و اشیائی که منحصرًًًٌٍا به ارتباط مربوط هستند می گردد. همچنین فداکاری فردی نیز می‌تواند به عنوان یک سرمایه‌گذاری مستقیم در ارتباط عنوان گردد. برای مثال ممکن می باشد فرد شغلی که کمتر آن را ترجیح می‌دهد را به این دلیل انتخاب کند که در منطقه مشترکی با شریک ارتباطی خود زندگی کند(Sung & Choi, 2010).در تعریفی دیگر که باز هم در حوزه روابط میان‌فردی می باشد سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل هر گونه منابع مشهود و غیرمشهودی باشد که در پیوند با ارتباط هستند و در صورتی که ارتباط خاتمه یابد این منابع نیز از بین رفته و یا حذف می شوند. این منابع همچنین به پایداری ارتباط کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل منابع درونی/مستقیم مانند زمان، خودگشودگی[1] و یا منابع بیرونی/غیرمستقیم مانند دوستان مشترک و جایگاه اجتماعی باشد که یک ارتباط به همراه خود می‌آورد. در بعضی جایگاه‌های خاص حتی هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های اخلاقی نیز می‌توانند به عنوان منابع سرمایه‌گذاری برشمرده شوند.

در ادامه لی و اف.پتریک[2] به یک مدل به عنوان مدل سرمایه‌‌گذاری تصریح می‌کنند و بر این اساس تعهد به یک ارتباط دو جانبه را تابعی از 3 ویژگی زیر می‌دانند : (1) اندازه رضایت از ارتباط، (2) مقایسه با تمامی گزینه‌های جایگزین موجود و (3) سرمایه‌گذاری بر روی ارتباط(Li & F.Petrick, 2008).

سرمایه‌گذاری در ارتباطات یک مفهوم جدید در ادبیات بازاریابی نیست. دوولف، اودکرکن-شرودر و ایاکوبوسی[3] (2001) آن را این‌گونه تعریف کردند: سرمایه‌گذاری درک‌شده در ارتباط عبارتاست از درک مصرف‌کننده از میزانی که یک خرده‌فروش منابع، کوشش‌ها و توجه خود را با هدف حفظ و تقویت ارتباطات با مشتریان همیشگی خود که در صورت از دست‌رفتن قابل بازگشت نیستند به آنها اختصاص می‌دهد. آنها نشان دادند که درک مصرف‌کنندگان از سرمایه‌گذاری ارتباطی خرده‌فروش، کیفیت ادراکی ارتباطات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت به وفاداری رفتاری به خرده‌فروش منجر می گردد(Yoon, Choi,& Sohn, 2008). این یافته‌ها هم‌راستا با اصل تقابل در روابط میان‌فردی می باشد که اظهار می کند یک شخص در زمان شکستن یا تخلف از نرم تقابل در ارتباط و یا عدم پاسخگویی مناسب به اعمال ارتباطی طرف مقابل یک نوع اجبار روانی و یا احساس گناه را تجربه می کند. بر اساس همین منطق، مصرف‌کنندگان به شرکت احساس وفاداری می‌کنند و چنانچه حس کنند که شرکت در ارتباطات خود با مشتریان سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده می باشد، روابط پایداری را با آن شکل می‌دهند.

[1]– Self-Disclosure

[2] – Li & F.Petrick

[3] – De Wulf, Odekerken-Schröder,& Iacobucci

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به تبیین زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

سایت منبع

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه