دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تحقق دولت الکترونیکی

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن می باشد که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط­مشی و مشتریان خدمات دولتی گردد. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مسأله­ای مربوط به مراوده الکترونیکی می باشد بلکه هدف کیفیت بیش‏تر و قابل اعتماد بودن خدمات می باشد. تمام دولت ها در کوشش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند. طبق نظریه «کارو» برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری می باشد:

 1. رهبری جامعه از بالای هرم
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. ایجاد بینش سازمانی
 4. تعهد به تأمین منابع
 5. طرفداری واقعی از تغییر و تحول
 6. اجرای سریع(صفری و همکاران، 1382).

 

2-2-5-1- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده­اند ، بنا به تجربه، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته­اند :

 1. اطلاع رسانی: اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می­گردد. مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی
 2. ارتباط یک طرفه: فرم­های الکترونیکی، مشخص­ترین وجه این مرحله می باشد. سازمان­ها، فرم ها را به صورت­های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می­دهند، اما کاربران پس از گرفتن فرم­ها بایستی به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .
 3. ارتباط دوسویه: کاربران می­توانند نه تنها فرم­ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله، بعضی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می­گیرد .
 4. تراکنش­ها و تعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از آغاز تا انتها با در نظر داشتن امکانات به صورت الکترونیکی انجام می­گردد. دراین مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی بایستی پیاده شده باشد(یعقوبی ، 1388) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

 1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه