دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

راهبردهای معامله با اختیار معامله

قسمت اعظم راهبردهای معاملاتی شامل یک قرارداد اختیار معامله و سهام پایه آن می باشد؛ به عنوان مثال، صدور یا فروش یک قرارداد اختیار پوشش دار، به صورت خرید سهام و فروش یک قرارداد اختیار خرید صادره بر آن سهام می باشد. راهبرد حمایتی قرارداد اختیار فروش، شامل خرید یک قرارداد اختیار فروش و خرید سهام میباشد. راهبرد اولی شبیه به فروش یک قرارداد اختیار فروش و راهبرد دومی مشابه خرید یک قرارداد اختیار خرید میباشد.

راهبردهای ترکیبی نامتقارن میتواند به صورت ترکیبی از اتخاذ موضع معاملاتی در تعداد دو یا چند قرارداد اختیار خرید یا اتخاذ موضع معاملاتی در دو یا چند قرارداد اختیار فروش انجام پذیرد:

راهبرد نامتقارن خوشبینانه با خرید یک قرارداد اختیار خرید(فروش) با قیمت توافقی پایین و فروش یک قرارداد اختیار خرید (فروش) با قیمت توافقی  بالاتر صورت میگیرد. راهبرد نامتقارن بدبینانه با خرید یک قرارداد اختیار خرید(فروش) با قیمت توافقی بالا و فروش یک قرارداد اختیار خرید(فروش) با قیمت توافقی پایین ایجاد میشود.

راهبرد نامتقارن پروانه ای[1] شامل خرید قراردادهای اختیار خرید (فروش) با قیمتهای توافقی بالا و پایین و فروش دو قرارداد اختیار خرید(فروش) با قیمت توافقی تقریباً وسط دو قیمت توافقی قبلی صورت میگیرد.

راهبرد نامتقارن اختیار با دو سر رسید(تقویمی)[2] شامل فروش یک قرارداد اختیار خرید (فروش) با زمان سررسید کوتاه مدت تر و خرید یک قرارداد اختیار خرید (فروش) با سررسید بلندمدت تر میباشد.

راهبرد نامتقارن قطری[3] با خرید یک قرارداد اختیار معامله و فروش یک قرارداد اختیار معامله دیگر صورت میگیرد؛ به نحوی که قیمت توافقی و زمان انقضا، هر دومتفاوت هستند.

راهبردهای ترکیبی متقارن شامل خرید یا فروش هر دو قرارداد اختیار خرید و فروش صادره بر سهام یکسانی می باشد:

یک راهبرد متقارن دو لنگه[4] به صورت خرید یک قرارداد اختیار خرید و یک قرارداد اختیار فروش با قیمت توافقی و تاریخ انقضای یکسان ایجاد میشود.

راهبرد استرپ[5] شامل خرید یک قرارداد اختیار خرید و دو قرارداد اختیار فروش با قیمت توافقی و تاریخ انقضای یکسان میباشد.

راهبرد استریپ[6] شامل خرید دو قرارداد اختیار خرید و یک قرارداد اختیار فروش با قیمت توافقی و تاریخ انقضای یکسان میباشد.

راهبرد اختیار معامله مسدود[7] متشکل از خرید یک قرارداد اختیار خرید و یک قرارداد اختیار فروش با قیمتهای توافقی متفاوت و تاریخ انقضای یکسان می باشد.

[1] Butterfly Spreads

[2] Calendar Spreads

[3] Diagonal Spreads

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Straddle

[5] Straps

[6] Strips

[7] Strangle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا می باشد که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد می باشد.

1-3-2 اهداف بورس کالا

سایت منبع

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گیری از ابزار های جدید مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درمورد وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به مقصود افزایش سطح دانش فعالان بازار
دسته‌ها: پایان نامه