دانلود پایان نامه

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-13- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

حاکمیت شرکتی[1]: دستگاهی می باشد که شرکت‌ها از طریق آن هدایت و کنترل می شوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین بخش‌های مختلف در شرکت مثل اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه‌های تصمیم‌گیری در امور شرکت را روشن می کند. به‌طورکلی حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی می باشد که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می گردد و به‌عبارت‌دیگر: مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی‌ربط در یک شرکت (حساس یگانه، ١٣٨۵).

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص حاکمیت شرکتی: شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی می باشد که به وسیله­ی آن اندازه رعایت استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی بوسیله­ی شرکت‌ها نشان داده می­گردد. در کشورهای مختلف سازمان‌های مختلفی این رتبه‌بندی را انجام می‌دهند؛ اما در کشور ما نهاد خاصی برای این کار وجود ندارد. پس، نرخ حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه‌شده می باشد. هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکت‌ها اضافه می­کند. به‌این‌ترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد گردید که از صفرتا بیست‌ویک خواهد بود. شرکت‌های با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر می‌باشند.

هزینه سرمایه[2]: هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی می باشد که شرکت بایستی به دست آورد تا بتواند هزینه­های تأمین منابع مالی خود را در بازار پوشش دهد. مقصود از هزینه سرمایه در این پژوهش میانگین موزون هزینه سرمایه می باشد.

هزینه بدهی: هزینه‌ای که شرکت برای تأمین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می گردد

سرمایه: واژه و مفهوم هزینه سرمایه عبارت می باشد از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام اظهار می گردد و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهامداران) می‌باشد اما سرمایه در مفهوم خاص خود به‌غیراز حقوق سهامداران کلیه بدهی‌های بلندمدت شرکت را در برمی­گیرد بطوریکه چنانچه به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد نمود. برای محاسبه متوسط هزینه بایستی بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل‌دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلاً هزینه سود تقسیم‌نشده یا سهام منتشرشده اخیر) کلاً اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارائی‌ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می‌دهیم بطوریکه افزایش خالص دارائی‌های شرکت اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها) همراه می‌باشد. (پاکروان،1391)

اندازه شرکت[3]: برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی از یک متغیر کنترلی بهره گیری می گردد.

هزینه حقوق صاحبان سهام[4]: عبارت می باشد از حداقل نرخ بازدهی که شرکت بایستی عاید سهامداران کند تا به آن وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.

[1] Corporate Governance

[2] Cost Of Capital

[3] Size

[4]Cost Of Equity Capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری