دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات

مودیلیانی ومیلر استدلال می­کنند که نرخ بازده مورد انتظار بر­روی سهام عادی شرکت اهرمی با افزایش نسبت بدهی به سرمایه () افزایش می­یابد، و این به علت افزایش ریسک سرمایه به دلیل افزایش اهرم می­باشد. به تعبیری هزینه سهام عادی برای شرکت اهرمی مساوی می باشد با:

  • هزینه سهام عادی شرکت غیر اهرمی در همان سطح ریسک تجاری
  • حذف ریسک به اندازه تفاوت بین هزینه سهام عادی و هزینه وام برای یک شرکت در سطح اهرم به کار رفته

اگر شرکت هیچگونه بدهی نداشته باشد بازده کل شرکت مساوی بازده برروی سهام عادی می­باشد.

= بازده شرکت غیر اهرمی

= بازده سهام عادی

درآمد عملیاتی مورد انتظار

ارزش بازار اوراق بهادار

معادله (9-2)                               ===== Ke=Ku

 

اگر شرکت از بدهی بهره گیری کند بازده مورد انتظار کل شرکت هنوز همان می باشد. اما بازده برروی سهام عادی به صورت زیر در­می­آید.

 

معادله (10-2)                                                                (-)+=

= هزینه سرمایه شرکت (بازده مورد انتظار شرکت غیر اهرمی)

= هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

D = ارزش بدهی

S = ارزش سهام عادی

= نرخ بهره یا هزینه بدهی

معادلات بالا نشان می­دهد که با بدهی صفر در ساختار سرمایه، بازده مورد انتظار سهام عادی برابر با بازده مورد انتظار کل شرکت می باشد. اما با افزایش نسبت اهرمی و صرف ریسک اندازه بازده مورد انتظار سهام عادی بیشتر از بازده مورد انتظار کل شرکت می­گردد. یعنی در هر حالت بازده کل مورد انتظار شرکت مستقل از اهرم مالی می باشد و ارزش آن با اهرم مالی تغییر نمی­کند. در اندازه بدهی پایین سهام شرکت بدون ریسک می­باشد، اما با افزایش اندازه بدهی (نسبت)،  به گونه خطی با آن افزایش می­یابد. زیرا وقتی که شرکت از بدهی بیشتر بهره گیری می­کند، ریسک ورشکستگی افزایش پیدا می­کند و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی بالا می­رود.                   درصد هزینه           اهرم
به گونه کلی افزایش در بهره گیری از بدهی ارزان قیمت به وسیله افزایش بازده مورد انتظار سهامدار عادی () جبران می­گردد. پس میانگین وزنی  ،  و می­باشد که همراه با تغییرات بدهی با سرمایه ثابت می­ماند. با افزایش بدهی اندازه ریسک شرکت بیشتر می­گردد و بازده مورد انتظار سهامداران آن افزایش می­یابد و در این فرآیند مزیت بدست آمده از را می­پوشاند. پس بدون در نظر داشتن نسبت بدهی ثابت می­ماند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه