دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

اهمیت و ضرورت پژوهش

دولت­ها در اجرای برنامه­های اقتصادی به شدت به همکاری عموم مردم بخصوص نخبگان جامعه نیاز دارند؛ زیرا که همراهی نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادی در اجرای سیاست­های اقتصادی دولت فرآیند رسیدن به اهداف برنامه را تسریع کرده و بازخوردهایی که نخبگان جامعه به برنامه های اقتصادی دولت نشان می­دهند می‏تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‏های دولت شده و کارآیی عملکرد دولت را افزایش دهد. از سویی دیگر اعتماد مردم به حاکمیت مشارکت آنها را در اجرای برنامه­های دولت و پشتیبانی سیاسی از دولت افزایش می­دهد، به‏طوری که هرچه مشارکت و همکاری مردم با دولت بیشتر باشد، دولت می­تواند با اتکا به مردم برنامه‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با تاثیرگذاری بیشتری به سرانجام برساند( نادمی، 1388).

دولت، در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی تأثیر محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به‏عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده در طریقه توسعه می باشد. مهم­ترین اقداماتی که توسط دولت­ها می­تواند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام گردد عبارتند از:

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی، تقویت و غنی‏سازی آموزش‏های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(الوانی و شیروانی ،1383).

نمی‏توان انکار نمود که یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی برخورداری از اعتماد عمومی می باشد(پور‏عزت و همکاران، 1388). با افزایش اعتماد عمومی سطح بدبینی به حکومت کاهش یافته هزینه کنترل متقابل حکومت و ملت کاهش می‏یابد(اوسلانر[1]، 2002). به نظر می­رسد که این وضع هر سه عرصه فعالیت اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی حکومت را تحت تأثیر قرارمی­دهد(چورتن ، 2000). اغلب شهروندان افزایش اعتماد عمومی بین همدیگر را در مشارکت خود در فعالیت­های شهری مؤثر می­دانند و به تعبیری شهروندان در صورتی که به اطرافیان خود از اطمینان و اعتماد کافی برخوردار باشند تمایل بیشتری به مشارکت در امور مختلف خواهند داشت(شریف زاده و صدقی، 1388). اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون در نظر داشتن زور گردد(دانایی فرد، 1387). اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام های سیاسی منجر خواهد گردید و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387). اعتماد سازی در سطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به­ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به‏عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1382). برای رسیدن به وحدت شاخصه‏های مختلفی هست اما مهم­ترین شاخصه آن اعتمادعمومی به ‏رفتارها و کنش‏های افرادجامعه به‏یکدیگراست(اشراقی، 1391). اعتمادعمومی یکی از مهم‏ترین ابعاد سرمایه اجتماعی می باشد که آسیب دیدن آن می­توان زیان و هزینه بسیار سنگینی را برای نظام اداری و در مقیاس وسیع­تر به نظام سیاسی تحمیل کند کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‏های جهان امروز به‏شمار می­رود (الوانی، 1379).

اهمیت تأثیر اعتماد عمومی و دولت الکترونیک در توسعه­ی جوامع و همچنین نسبتاً نو بودن مفهوم دولت الکترونیک، دلایلی بر اهمیت تحقیقات در این زمنیه به‏ویژه در ایران می­باشند. نتایج احتمالی این پژوهش می­تواند تأثیر دولت الکترونیک در اعتمادی عمومی را روشن نماید. همانطور که گفته گردید اعتماد عمومی یکی از مهم­ترین عوامل تاثیر گذار در سرمایه اجتماعی دولت­ها می باشد. پس شناسایی تأثیر احتمالی دولت الکترونیک با اعتماد عمومی و همچنین اعتماد عمومی در بهره گیری شهروندان از دولت الکترونیک راه را برای مدیریت سرمایه اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک هموار می­نماید.

[1]– Uslaner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- هدف اصلی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه
دسته‌ها: پایان نامه