دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظرگرفتن مالیات

قضیه نامربوط بودن اهرم مودیلیانی و میلر، اگر فرضیات بازار کامل در­برگیرنده تجزیه و تحلیل و استدلالشان باشد معتبر خواهد بود. اما با تشخیص وجود نواقص بازار سرمایه در دنیای واقعی، ساختار سرمایه هر شرکت ممکن می باشد ارزش آن شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

زمانی که مالیات بر سود شرکت اعمال گردد، تأمین مالی از طریق بدهی سودمند­تر می باشد و شرکت­هایی که از اهرم بهره گیری می­کنند، ارزش بیشتری دارند. زیرا که هزینه بهره بدهی یک هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهش دهنده درآمد مشمول مالیات محسوب می­گردد. در نتیجه با ثابت بودن درآمد خالص عملیاتی، سود عملیاتی بیشتری را به سمت سرمایه گذاران انتقال می­دهد.

برای نشان دادن این مطلب دو شرکت را در نظر می­گیریم که از کلیه جنبه­ها به جزء ساختار سرمایه یکسان باشند دراین حالت جریان­های نقدی علمیاتی در دسترس سرمایه گذاران شرکت بدون اهرم ( ) به تبیین زیر محاسبه می­گردد:

سایت منبع

معادله (11-2 )                                                     (t – 1) EBIT =

در حالیکه جریان­های نقدی در دسترس سرمایه گذاران در شرکت L عبارت می باشد از:

D D)(1-t) + – EBIT)=

D +(t – 1) EBIT =

عبارت (t – 1) EBIT سود شرکت u رانشان می­دهد، در­حالیکه بخش دوم، D صرفه جویی مالیاتی ناشی از مالیات کاهشی بودن بهره پرداختی رانشان می­دهد.

ارزش شرکت غیر اهرمی () از طریق تنزیل سود­خالص سالیانه پس از کسر مالیات شرکت (t – 1) EBIT = ، به نرخ هزینه سرمایه آن تعیین می­گردد.

معادله (12-2)                                                           =

از­طرف دیگر، ارزش شرکت با اهرم از طریق تنزیل هر دو بخش سود پس از کسر مالیات محاسبه می­گردد مودیلیانی و میلر می­گویند زیرا جریان سود معمول در شرکت L دقیقاً همان ریسکی را دارد که عایدات شرکت u پس نرخ تنزیل در هر دو شرکت () یکسان می­باشد. اما صرفه جویی مالیاتی درصورتی که بهره بدهی­ها پرداخت گردد، هست پس صرفه جویی مالیاتی همان قدر ریسک دارد که بدهی شرکت. پس می­بایستی به نرخ تنزیل گردد. ارزش شرکت L عبارت می باشد از:

معادله (13-2)                  + =

یا

معادله (14-2)                                                           tD+ =

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه