دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه­های پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، فرضیه­های مورد مطالعه عبارتند از:

  • دارایی­های وثیقه­ای تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.
  • سودآوری تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.
  • نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.
  • سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.
  • اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.
  • فرصت رشد (نسبت رشد) تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.
  • تعداد شرکتهای تابعه تاثیر  مثبت و معنی­داری بر  اهرم مالی دارد.
  • شاخص صنعت تاثیر مثبت و معنی­داری بر اهرم مالی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6  تعریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات فنی

متغیر وابسته:

اهرم مالی:  به نظر راجان[1] و زنگالس[2](1995)، تعریف نسبت بدهی یا اهرم به عنوان متغیر وابسته، درتحقیق­های ساختار مالی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و انتخاب معیار مناسب برای سنجش آن، به هدف پژوهش بستگی دارد. پس ضروری می باشد قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهی یا اهرم مالی، آغاز معیار اهرم یا نسبت بدهی تعریف و مشخص گردد با در نظر داشتن پژوهش­های مختلف که از معیار­های متفاوتی از قبیل نسبت  بدهی­های غیر سرمایه ای به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی به کل سرمایه، نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده، بهره گیری نموده­اند.(نصیری،1391: 5)

لذا در این پژوهش برای اندازه گیری اهرم مالی از متغیر جایگزین “نسبت کل بدهی به کل دارایی” بهره گیری گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر اهرم مالی از نماد  MTL بهره گیری گردیده می باشد.

پس برای هریک از شرکت­ها به تبیین زیر محاسبه خواهد گردید

[1] (Rajan

[2]) Zingales

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

سایت منبع

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه