دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

– معضلات دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، معضلات زیادی برای دولت­ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارائه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولت­هاست. دولت­ها بایستی به­عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه­های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که هست، فرهنگ و ذهنیت مردم می باشد. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد بهره گیری از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دورنگه داشتن آن از بهره گیری­های نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از معضلات دیگر به حساب می­آید(ریاحی، 1382) .

دومین معضل اساسی دولت­ها، ایجاد روش­های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی می باشد، زیرا دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می­کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین­المللی بیش­تر نمود پیدا می­کند. در این مسیر، دولت­ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن ،امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه­های رمزنویسی قوی موجه هستند(نایب زاده، 1388) .

سایت منبع

سومین معضل اساسی دولت­ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می­آید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم بهره گیری دمکراتیک از سیستم­های دیجیتالی می باشد. با افزایش اقتصاد دیجیتالی، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی ، خنثی یا از آن به غلط بهره گیری می­گردد و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می­کند تا بر اساس روش­های جدید جهانی تعامل کنند(ریاحی، 1382) .

 

2-2-7- فرصت‌هایی بالقوه دولت الکترونیک

فرصت‌ها: از یک طرف حامیان دولت الکترونیک عقیده دارند که بخش‌های این دولت فرصت‌های بی‌شماری را جهت ارتقاء دولت و حکومت به وجودآورده می باشد. همانطور که در قسمت‌های بالا بحث گردید، نیروهای محرک بسیاری در ایجاد حرکت در بخش‌های دولت الکترونیک تأثیر دارند. اما حامیان دولت الکترونیک معتدند که نتایج گسترده‌ای از این بخش حاصل می شوند(برین[1]، 2000).

خدمات جدید و ارتقایافته: فرصت دیگری که توسط حامیان دولت الکترونیک گسترش یافته می باشد ارتقاء کیفیت، دامنه و دسترسی به خدمات می باشد. بسیاری از ناظران می‌گویند، علاوه بر کاریابی و بازده، کیفیت خدمات از طریق مبادلات سریع ارتقاء می‌یابد و همچنین از طریق پروسه‌های بهتر تکامل دولت الکترونیک خدمات جدید وافری را به وجودمی‌آورد(جفری، 2003).

کارایی (بازده): آن چیز که که از بسیاری از پروژه‌های مرتبط با فناوری ارتباطات انتظار می‌رود کارایی یا بازده آنهاست. در پروژه‌های دولت الکترونیک، کارایی می‌تواند فرم‌های گوناگونی به خود بگیرد. بسیاری از پروژه‌ها کوشش می‌کنند اندازه خطا را کاهش دهند و ثبات در نتایج بدست‌آمده را ارتقاء و بهبود بخشند. هدف از بازدهی در بسیاری از پروژه‌های دولت الکترونیک کاهش هزینه‌ها و کاهش فرایندهای سازمانی با مهندسی کردن و نظامند‌کردن روش‌هاست. بسیاری از حامیان دولت الکترونیک عقیده دارند کاهش زمان صرف شده در کارهای تکراری به کارمندان دولت فدرال این امکان را می‌دهد تا به مهارت‌هایی جدید دست پیدا کرده و در کارشان پیشرفت کنند(برین، 2000).

[1]-Brein

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه
دسته‌ها: پایان نامه