دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در پژوهش

به گونه کلی بورس کالا در ایران عمر کوتاهی دارد. این بورس در سال 1382 در ایران تاسیس گردید. در حالی که در کشورهای پیشرفته از لحاظ مالی بورس کالا قدمتی در حدود 100 الی 150 سال دارد. در نتیجه بسیاری از ابعاد این بورس در ایران همچنان بسط پیدا نکرده و لزوم پژوهش بر روی این زمینه به شدت احساس می گردد. مهمترین نوآوری این پژوهش مطالعه صندوق های مشترک کالا از جنبه های مختلف و طراحی صندوق مشترک سرمایه گذاری در بورس کالا می باشد.

 

1-6 سوالات و فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهمترین سوالات موجود در این پژوهش را می توان به صورت زیر اظهار نمود. در این پژوهش کوشش می گردد به این سوالات پاسخ داده گردد:

آیا تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا در ایران امکان پذیر می باشد؟

اساسنامه و امید نامه پیشنهادی چیست؟

با در نظر داشتن بنیادی بودن این پژوهش و ماهیت طراحی آن فرضیه ای وجود ندارد.

1-7 روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان و مطالعه و مرور ادبیات در این زمینه تحقیقاتی می باشد.

 

1-8 نتیجه گیری

در این فصل به مطالعه کلیات موضوع در زمینه این پژوهش پرداخته گردید. برای این مهم آغاز به اظهار مسله پرداخته گردید و فرضیات و سوالات این پژوهش اظهار گردید. همچنین جنبه های نوآوری این پژوهش در این فصل اظهار گردید. ساختار این پژوهش به صورت زیر می باشد:

فصل اول پژوهش شامل کلیات مربوط به پژوهش می باشد.درفصل دوم سوابق تحقیقاتی و مقالات چاپ گردیده در ارتباط با موضوع پژوهش و انواع مدل های مطالعه شده در تحقیقات مرور می گردد..فصل سوم را به روش شناسی پژوهش اختصاص داده ودر فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ارائه می گردد.همچنین فصل پنجم به جمع بندی و مطالعه مدل های ارائه شده و ارائه نتایج و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی پرداخته ایم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا می باشد که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد می باشد.

1-3-2 اهداف بورس کالا

سایت منبع

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گیری از ابزار های جدید مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درمورد وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به مقصود افزایش سطح دانش فعالان بازار
دسته‌ها: پایان نامه