دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

7  قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر از سه بعد تشکیل شده می باشد:

الف ) قلمرو موضوعی پژوهش:

از میان کلیه عوامل مؤثر بر اهرم مالی شرکت­ها در پژوهش حاضر تاثیر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و مطالعه قرار خواهد گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) قلمرو مکانی پژوهش:

دراین پژوهش تمامی شرکت­های پذیرفته شده در 7 صنعت (فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان آهک گچ، محصولات شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات غذایی)  بورس اوراق بهادار تهران که ازسال 1387 تا 1391 در عضویت بورس تهران بوده­اند به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده می باشد و مورد مطالعه و مطالعه قرار خواهد گرفته.

ج) قلمرو زمانی پژوهش:

دراین پژوهش آمار و اطلاعات مربوط به دارایی­های وثیقه، سودآوری، نرخ موثر مالیات، سپر مالیاتی غیر­بدهی، اندازه شرکت، فرصت رشد، تعداد شرکت­های تابعه، شاخص صنعت و اهرم مالی تمامی شرکت­های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله از سال 1387 تا 1391 مورد مطالعه و مطالعه قرار می­گیرد.

 

سایت منبع

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه