دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نواقص بازار سرمایه

مودیلیانی و میلر یکی از فروض اصلی تئوری خود را کامل بودن بازار سرمایه عنوان نمودند اما در عالم واقع هیچ گاه این فرض هست و دارای نقصهایی می­باشد که سبب خواهد گردید که این فرضیه درست نباشد. این نواقص به تبیین ذیل می­باشد:

مالیات: مالیات بر درآمد شخصی مزایای مالیاتی بدهی را کاهش می­دهد. ارزش فعلی سپر مالیاتی را با وجود مالیات شخصی می­توان بصورت زیر محاسبه نمود:

ارزش فعلی سپر مالیاتی

:T نرخ مالیات بر درآمد شرکت

: D ارزش بازار بدهی

tps : مالیات بر درآمد شخصی مربوط به عایدات سهام عادی

tpd : مالیات بر درآمد شخصی مربوط به بدهی

سایت منبع

اگر tpd = tps باشد در نتیجه ارزش فعلی سپر مالیاتی شرکت برابر می باشد با:

TD= ارزش فعلی سپر مالیاتی

پس هرگاه نرخ مالیات شخصی بدهی و سهام عادی برابر باشد مزیت بهره گیری از اهرم نسبت به قبل تغییری نخواهد نمود. چنانچه نرخ مالیات عایدات سهام یعنی tps صفر فرض گردد و همچنین نرخ مالیات بر عایدات بدهی tpd مثبت باشد اگر یک دلار درآمد عملیاتی به عنوان هزینه بهره به صاحبان بدهی پرداخت گردد، به دلیل آنکه هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد، شرکت هیچگونه مالیاتی بر روی آن پرداخت نمی­کند. پس عایدات صاحبان بدهی پس از مالیات شخصی برابر خواهد بود با:

(1-tpd) 1 = عایدات بعد از مالیات صاحبان بدهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر یک دلار درآمد عملیاتی به سهامداران تعلق گیرد شرکت مالیاتی بر آن درآمد می­پردازد و سپس باقیمانده عایدات را بین سهامداران تقسیم می­کند. از آنجائی که مالیات شخصی را بر عایدات سهامداران صفر فرض کردیم پس درآمد بعد از مالیات مستقیماً به سهامداران تعلق می­گیرد.

=1(1-tc) عایدات بعد از مالیات صاحبان سهام

اگر شرکت فقط درآمد پس از مالیات سرمایه گذاران را ملاک قرار دهد با در نظر داشتن ارزش نسبی tpc و tpd از طریق سهام یا بدهی تأمین مالی می­کند. زیرا درآمد بعد از مالیات برای سهامداران بیشتر می باشد. اگر tpd کمتر از tpc باشد شرکت از طریق بدهی نیازهای مالی خود را تأمین می­نماید زیرا درآمد دارندگان بیشتر خواهد بود و در صورت تساوی آن دو، برای شرکت تأمین مالی از هر دو راه تفاوتی نمی­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه