دانلود پایان نامه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مقدمه

یکی از مهم­ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه­اند مسأله اعتماد عمومی می باشد. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهم­ترین موضوعات مهم حیات بشری بوده می باشد و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده می باشد. دولت­ها می­کوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش می­یابد و کناره­گیری شهروندان از طرفداری دولت مشروعیت حاکمیت مردم­سالار را با مشکل مواجه می­کند(عالی و همکاران، 1390).دولت الکترونیک به فعالیت­های دولتی که  بر مبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد، می­باشد که بخش تجاری شامل تهیه و تدارک محصولات و خدمات، ارائه و دریافت سفارشات، فراهم کردن و کسب اطلاعات و تکمیل تراکنش­های مالی می­باشد(فانگ[1]،  2002). در این فصل نخست منابع نظری مربوط به دولت الکترونیک و سپس اعتماد عمومی و ارتباط آن با دولت الکترونیک و در نهایت تحقیقات انجام شده مربوط و نزدیک به مسأله پژوهش اظهار می­گردند.

 

 

 

بخش اول

2-2-دولت الکترونیک

دولت الکترونیک بسیاری از قوانین را نقض می کند، شامل جدایی دیجیتال(کمبود دسترسی یکسان به کامپیوتر، یا به دلیل کمبود منابع مالی و یا به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم)، دسترسی عموم به اطلاعات دولت، رساندن خدمات و امنیت اطلاعات راه‌حل‌های دولت الکترونیک اکثراً در ارتباط با کوشش برای ارتقاء مدیریت و تأثیر بیشتر منابع فناوری اطلاعات دولت هستند) (برای کمک به سیاست­گذاران برای شناخت قوانین دولت الکترونیک که مربوط به تأثیر آن‌ها در زمینه‌های مختلف می باشد، این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می کند. این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد و قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می کند. این گزارش همچنین بعضی از جایگاه‌ها و چالش‌های مرتبط با دولت الکترونیک به گونه کلی تبیین می‌دهد. بعضی از کارشناسان دولت الکترونیک را مثل اعمال خاص مانند مراجعه به یک دکه برای دریافت درخواست کار یا داوطلب شدن برای دریافت خدمات اجتماعی از یک وب سایت تعریف می‌کنند. دیگر کارشناسان دولت الکترونیک را عموماً به عنوان خودکار کردن سیستم رساندن خدمات تعریف می‌کنند. در حالیکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت‌اند، یک شرکت، گروه گارتنر، دولت الکترونیک را به صورت ارتقاء دائم ارائه خدمات، شرکت در انتخابات و حکومت با انتقال روابط داخلی و خارجی از طریق تکنولوژی، اینترنت و رسانه‌های جدید اختصار می کند(جفری[2]، 2003).

به خاطر علت های مختلف فنی، اقتصادی و سیاسی قوانین دولت الکترونیک برای رسیدن به ظرفیت کال خود نیازمند زمان هستتند. در نتیجه شخص می‌تواند پروژه‌های دولت الکترونیک را به 4 مرحله از تکامل تقسیم کند: ایجاد، تعامل، انتقال و تبدیل شدن. هر مرحله نمایان‌گر توانایی رشد کرده‌ای برای دادن اطلاعات و خدمات به عنوان تعامل انتقال آنلاین می باشد. درنهایت هواداران و منتقدان دولت الکترونیک متوجه می شوند که تعداد زیادی جایگاه و چالش عملی کردن تصمیمات دولت الکترونیک هست. بعضی از فرصت‌های نهفته شامل خدمات جدید، افزایش دخالت شهروندان در دولت و ایجاد ساختار پیشرفته اطلاعاتی می گردد. بعضی از چالش‌های نهفته شامل امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی، معضلات در دسترسی به کامپیوتر و مدیریت می گردد. به همین دلیل، دولت الکترونیک می‌تواند به‏عنوان یک پروسه یا راهی برای رسیدن به یک هدف در نظر گرفته گردد تا خود یک هدف. دولت الکترونیک هنوز در مراحل اولیه تشکیل قرار دارد و قول ارتقاء همراه با پیشرفت تکنولوژی و پذیرفته شدن توسط مردم را می‌دهد. حقیقت دولت الکترونیک و کاربردهای بخش‌بندی آن ممکن می باشد گاهی اوقات قربانی نبود درک دقیقی از معنی و اهمیت آن گردد(ویلیام، 2001).

قوانین دولت الکترونیک می‌توانند تصریح‌ای به فدرالیزم داشته باشند، یکی از نشانه‌های سیستم حکومت فدرالی تأکید بر تقسیم عمودی قدرت می باشد. پیش روی قوانین دولت الکترونیک از تکنولوژی اطلاعاتی بهره گیری می کند که بر مدل افقی یا شبکه‌ای ارتباط و تعامل تأکید دارد. در حالیکه دولت الکترونیک برای این طراحی شده تا موانع بین آژانس‌های مختلف را جدا کند می‌تواند همچنین اثری مشابه بر مرزهای حکومت فدرال گذارد. اگر چه دولت الکترونیک شامل دامنه‌ی بزرگی از فعالیت‌ها و کارکنان می گردد،  سه بخش مختلف را می‌توان شناسایی نمود. این‌ها شامل دولت به دولت(G2G)[3]، دولت به تجارت (G2B)[4] و دولت به شهروندان (G2C)[5] می شوند. هر کدام از این بخش‌ها نماینده‌ی تلفیقی متفاوت از نیروهای انگیزه‌ساز و تصمیمات‌اند. به هر حال، بعضی اهداف شامل ارتقاء بازدهی، اطمینان و کیفیت خدمات برای گروه‌های شهری می گردد(جفری، 2003).

[1]– Fang

[2]– Jeffrey

[3]-Government-To-Government

[4]– Government -To- Business

[5]– Government-To-Citizen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. سایت منبع

  5. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه
دسته‌ها: پایان نامه