دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار مورد بهره گیری

در این پژوهش به مقصود گردآوری اطلاعات ثانویه، پیشینه پژوهش و مطالعه ادبیات و تئوری‌های مربوط به موضوع ، از کتابخانه‌های مجازی (اینترنت) و سنتی، مقالات علمی و تحقیقاتی، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی بهره گیری شده می باشد. همچنین برای گردآوری اطلاعات اولیه، از پرسشنامه که به عنوان یکی از متداولترین روش‌های جمع‌آوری اطلاعات اولیه می باشد، بهره گیری شده می باشد و نیز با در نظر داشتن سوالات، فرضیات و مدل مفهومی پژوهش جهت اندازه‌گیری هر یک از عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مورد اجزاء و شاخص‌های هر یک از این عوامل سوالاتی با بهره گیری از طیف هفت گزینه‌ای لیکرت تدوین شده و بر این اساس فرضیات آزمون شدند.

3-9-1- جامعه آماری پژوهش

جامعه به مجموعه واحدهایی گفته می گردد که حداقل در یک صفت مشترک باشند (خاکی، 285:1390).

سایت منبع

در این پژوهش، جامعه آماری خریداران برند آدیداس در سطح شهر تهران می‌باشند.محقق با مراجعه به فروشگاه‌های آدیداس پرسشنامه پژوهش را در اختیار آنها گذاشته و اطلاعات مورد نیاز را بدست آورده می باشد.

4-9-1- روش نمونه‌گیری

نمونه و نمونه‌گیری انواع و روش‌های مختلف دارد. در این پژوهش نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای تصادفی بوده می باشد. به این شکل که آغاز کل نمایندگی‌های آدیداس– در سطح شهر تهران – به عنوان یک خوشهانتخاب شدند. سپس به گونه تصادفی چند نمایندگی از این خوشه انتخاب گردیده و در انتها برای توزیع پرسشنامه‌ها با بهره گیری از روش نمونه در دسترس، پرسشنامه در میان تعدادی از خریداران در دسترس شعب انتخابی توزیع گردید.

نمایندگی‌های انتخاب‌شده عبارتند از : فروشگاه آدیداس قیطریه (پل رومی)، سیدخندان، منیریه، هایپراستار، جردن، میلادنور (شهرک‌ غرب).

5-9-1- حجم نمونه

در حالت کلی برای تعیین حجم نمونه بسته به اینکه حجم جامعه معلوم باشد یا نه دو فرمول کلی هست. در این پژوهش از آن جائی که حجم جامعه آماری نامشخص و مقیاس داده‌ها از نوع کیفی هستند ، از فرمول مورگان برای تعیین حجم نمونه بهره گیری شده می باشد.

که بر این اساس حجم نمونه تقریبا برابر با 384 نفر تخمین زده گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به تبیین زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه