دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

دراین پایان نامه کوشش شده می باشد که مهم ترین عوامل مؤثر بر اهرم مالی در ایران را تبیین گردد. هدف ما در این فصل مطالعه ادبیات مرتبط با ساختار مالی (اهرم مالی) و همچنین در نظر داشتن پژوهش­های انجام شده می باشد تا در ابتداء به یک بینش در زمینه ساختار مالی و اهرم مالی دست­یابیم و سپس به مطالعه مهمترین عوامل مؤثر بر اهرم مالی خواهیم پرداخت.

لذا مطالب این فصل در عناوین زیر مورد مطالعه و مطالعه قرار می­گیرد:

مبانی نظری پژوهش

بخش اول – ساختار مالی و ساختارمالی مطلوب

بخش دوم – عوامل مؤثر بر ساختار مالی و اهرم مالی شرکت­ها

بخش سوم – مطالعه عوامل مؤثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیشینه پژوهش

بخش چهارم – پژوهش­های خارجی

بخش پنجم – پژوهش­های داخلی

 

سایت منبع

2-2  مبانی نظری پژوهش

بخش اول: ساختار مالی و ساختار مالی مطلوب

دراین بخش ابتداء تئوری های مربوط به ساختار مالی (نظریه سنتی، نظریه سود خالص، نظریه مودیلیانی و میلر) و سپس به مطالعه ساختار مطلوب سرمایه و روش­های مختلف تأمین مالی و در نهایت به مطالعه تأمین مالی و ساختار سرمایه می­پردازیم.

2-2-1 : تئوری­های ساختار مالی (سرمایه)

2-2-1-1) نظریه سنتی:

اساس نظریه فوق بر این می باشد که ساختار مطلوب مالی هست و می­توان با بهره گیری از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می­کند که شرکت می­تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش اندازه بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می­دهند، اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان­تر خنثی می­گردد؛ در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می­گردد سرمایه گذاران هزینه سرمایه عادی را افزایش می­دهند تا جایی که این افزایش کاملاً با منافع بدهی ارزان­تر خنثی نمی­گردد نمودار (1-2) نظریه سنتی را نشان می­دهد.

همان گونه که در نمودار نشان داده شده می باشد، هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی() با آهنگ فزاینده­ای نسبت به درج اهرم افزایش می­یابد در حالی که هزینه بدهی () تنها پس از بهره گیری زیاد از اهرم افزیش می­یابد. پس میانگین هزینه سرمایه ( ) کاهش می­یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه