No category

تحقیق رایگان درمورد دانشجویان، انگیزه پیشرفت، دانشجویان دختر

46 فصل چهارم (تجزيه و…) 47 فصل پنجم (بحث و…) 58 محدوديتهاي پژوهش 60 پيشنهادات 61 منابع 62 چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر ادامه مطلب…

By y3oozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، بازار هدف، ساختار بازار

معناداري وجوددارد. 5- بين درآمد مصرف کنندگان شامپو سير پرژک با خريد آنان ارتباط معناداري وجود دارد. 6- بين وضعيت تاهل مصرف کنندگان شامپو سير پرژک با خريد آنان ارتباط معناداري وجود دارد. 7- بين ادامه مطلب…

By y3oozita, ago
No category

دانلود پایان نامه درمورد استافيلوکوکوس، توليد، کوآگولاز

2009). استافيلوکوکوسها سلولهاي کروي شکل به قطر 1 ميکرون هستند که در دستههاي نامنظم شکل ميگيرند. کوکسي تازه آن در رنگ آميزي گرم به شدت گرم مثبت است و در کشت کهنه بسياري از سلولهاي ادامه مطلب…

By y3oozita, ago
No category

منبع مقاله درمورد نفوذ اینترنت، استفاده از اینترنت، خاورمیانه

و در برخي از كشورهاي آسيايي رشد اينترنت در حد بالايي است كه نشان مي‌دهد ايران نيز مي‌تواند در اين زمينه گام‌هاي سريع‌تري بردارد. از جمله اين كشورها مي‌توان به كره جنوبي اشاره كرد كه ادامه مطلب…

By y3oozita, ago
No category

منبع مقاله درمورد خاورمیانه، کاربران اینترنتی، سازمان ملل

سابقه موضوع تحقیق مقدمه تاريخچه اينتر نت در ايران  ايران يكي از كشورهايي است كه اگر چه دير به شبكه جهاني اينترنت متصل شد اما روند گسترش استفاده از اين تكنولوژي در ميان جامعه با ادامه مطلب…

By y3oozita, ago
No category

تحقیق درباره اضطراب امتحان، كاهش اضطراب، منبع کنترل

شرايط امتحان اين افراد با افكار نامرتبط با تكليف مانند نگراني و دلواپسي در مورد جنبه ‌هاي خودارزيابانه شكست، كه بخشي از حافظه كاري را مشغول مي‌كند، روبرو مي‌شوند. در تكاليف آسان باقي مانده ظرفيت ادامه مطلب…

By y3oozita, ago
No category

تحقیق درباره اضطراب امتحان، خودپنداره، پردازش اطلاعات

كدام يك از اين دو رويكرد يعني نظريه دو عاملي ليبرت و موريس (1976) يا نظريه چهار عاملي هودپ و همكاران (2003) درباره اضطراب امتحان مناسب است، توافق چنداني وجود ندراد. اگرچه ساختار چهار عاملي ادامه مطلب…

By y3oozita, ago
No category

تحقیق درباره اضطراب امتحان، مقابله با استرس، كاهش اضطراب

. آنان خاطرنشان مي‌كنند بسياري از مطالعات مربوط به اضطراب امتحان كه در شرايط و مكان‌هاي آزمايشگاهي انجام شده است. نتايج و كاربرد مثبت‌‌شان در كلاس درس نشان داده شده است. از اين رو، آنها ادامه مطلب…

By y3oozita, ago