دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی

مهم‌ترین عوامل موثر بر شیفتگی به برند کدامند ؟

2-5-1- سوالات فرعی

1- آیا رفتارهای مبتنی بر اشتیاق بر شیفتگی به برند موثرند ؟

2- آیا حس یکپارچگی مصرف‌کننده با برند بر شیفتگی به برند موثر می باشد ؟

3- آیا پیوند عاطفی مثبت با برند بر شیفتگی به برند موثر می باشد ؟

4- آیا ارتباط درازمدت با برند بر شیفتگی به برند موثر می باشد ؟

5- آیا اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند بر شیفتگی به برند موثر می باشد ؟

6- آیا داشتن یک توجه کلی نسبت به برند بر شیفتگی به برند موثر می باشد ؟

7- آیا اعتماد/اطمینان به برند بر شیفتگی به برند موثر می باشد ؟

8- آیا حس تعلق به جامعه برند بر شیفتگی به برند موثر می باشد ؟

6-1 مدل مفهومی پژوهش

در این پژوهش از مدل راجیو باترا ، آرون آهوویا و ریچارد پ. باگوزی (2012) بهره گیری شده می باشد. آنها طی پژوهش خود تحت‌ عنوان “شیفتگی به برند “، که با یک رویکرد نظریه‌ای پایه‌ای[1]انجام شده، مدلی برای شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار بر شیفتگی مصرف‌کننده به برند ارائه دادند.

در این مدل رفتارهای مبتنی بر اشتیاق[2]، یکپارچگی خود-برند[3]، پیوند عاطفی مثبت[4]، ارتباط درازمدت[5] با برند، اندوه ناشی از احتمال جدایی[6] از برند، توجه کلی[7] به برند، اعتماد/اطمینان[8] به برند از عوامل اصلی، مهم و اثرگذار بر شیفتگی به برند شناخته شده که می‌توان با سنجش این عوامل در فرآیند پژوهش شیفتگی به برند را مورد اندازه‌گیری قرار داد. [9]

همچنین متغیر دیگری تحت عنوان “حس تعلق به جامعه برند[10]” بر اساس مدل اصلاح‌شده لارس برکویست و تینو بچ‌لارسن (2010) که قبلاً ارتباط مستقیم آن با شیفتگی به برند تائید شده بود به مدل اصلی پژوهش اضافه گردید.

چارچوب مفهومی این پژوهش  در شکل 1-1 نشان داده شده می باشد :

[1] – Grounded Theory

[2]– Passion Driven Behaviors

[3] – Self-Brand Integration

[4] – Positive Emotional Connection

[5] – Long-Term Relationship

[6] – Anticipated Separation Distress

[7] – Overall Attitude Valence

[8] –  Certainty/Confidence

[9] – Sense of Community

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به تبیین زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس با فرمت ورد

سایت منبع

دسته‌ها: پایان نامه