دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

قیمت گذاری اختیار معامله

اگر حرکتهای قیمت سهام در طول عمر اختیار معامله، از درخت دوجمله ا ی یک دوره ا ی تبعیت کند، میتوان یک سبد بدون ریسک متشکل از سهام و اختیار معامله ایجاد نمود. در دنیای بدون فرصت های آربیتراژی، سبد های بدون ریسک می بایستی بازدهی برابر با نرخ بهره بدون ریسک داشته باشد. با در نظر داشتن این نکته میتوان اختیار معاملات را با در نظر داشتن سهام پایه آنها قیمت گذاری نمود. لازم به یادآوری می باشد که لازم نیست در هر گره از درخت دوجمله ای، احتمالات حرکت قیمت سهم به سمت بالا یا رو به پایین را بدانیم. هنگامی که حرکتهای قیمت سهم به صورت درخت دوجمله ای چند دوره ای باشد، قیمت گذاری اختیار معامله با شروع کار در زمان T (انتهای درخت) آغاز و با حرکت به سمت عقب ادامه پیدا می ‌کند. قیمت اختیار معامله را در هر گره به گونه مستقل محاسبه میکنیم و در نهایت قیمت اختیار معامله را در گره ابتدایی بدست می آوریم. همچنین در هر گره از حرکت قیمت سهم رو به بالا یا رو به پایین، تنها شرط «عدم وجود آربیتراژ » مستقر می باشد و لازم نیست احتمال افزایش یا کاهش قیمت سهم را بدانیم.

رویکرد دیگری برای اندازه گیری اختیار معامله سهام هست که به «ارزش گذاری بی تفاوت نسبت به ریسک» معروف می باشد. این اصل اظهار می ‌کند که در هنگام ارزش گذاری اختیار معامله با در نظر داشتن سهام پایه آن، میتوان شرایط بی تفاوت نسبت به ریسک را فرض نمود. پاسخ های بدست آمده (قیمت) در شرایط بی تفاوت نسبت به ریسک با پاسخهای بدست آمده در شرایط عدم وجود آربیتراژ مشابه می باشد.

دلتای یک سهم تأثیر تغییر قیمت دارایی پایه را بر روی قیمت اختیار معامله نشان میدهد؛ به بیانی دیگر، مقدار دلتا، معادل نسبت تغییرات قیمت اختیار معامله به تغییرات قیمت سهام پایه می باشد. برای ایجاد یک موضع معاملاتی بدون ریسک، یک سرمایه گذار می بایستی به ازای هر اختیار معامله فروخته شده ، دلتا سهم بخرد. مطالعه یک درخت دوجمله ای در حالت کلی نشان میدهد که دلتا در طول عمر اختیار معامله تغییر می ‌کند. این موضوع بدین معنی می باشد که برای پوشش خطر جایگاه اختیار معامله، لازم می باشد با در نظر داشتن تغییر دلتا، درصد نسبت سهام پایه نگهداری شده را تغییر دهیم.

در قیمت گذاری اختیار معامله سهام معمولاً فرض را بر این میگذاریم که قیمت یک سهم در مقطع زمانی آتی با در نظر داشتن قیمت امروز آن، به صورت تابع لگاریتم نرمال می باشد و این فرض به نوبه خود دلالت بر این دارد که بازده مرکب پیوسته سهام در یک دوره زمانی دارای توزیع نرمال میباشد. هر چقدر افق زمانی ما گسترده تر باشد، اندازه عدم اطمینان در مورد قیمت های آتی سهام افزایش می یابد. به گونه اجمالی میتوان گفت که انحراف معیار قیمت سهام متناسب با جذر مدت زمان مورد مطالعه می باشد. برای برآورد اندازه نوسان پذیری قیمت یک سهم، با بهره گیری از روش تجربی لازم می باشد که قیمت های سهام را در مقاطع مشخص و ثابت زمانی یعنی به صورت هر روز، هر هفته یا هر ماه نظاره کنیم. در هر دوره زمانی لگاریتم طبیعی نسبت قیمت سهام در پایان دوره زمانی خاص را به قیمت سهام در ابتدای دوره مذکور محاسبه میکنیم. اندازه نوسانپذیری را میتوان به عنوان انحراف معیار اعداد بدست آمده فوق الذکر تقسیم بر جذر طول دوره زمانی برحسب سال در نظر گرفت. معمولاً روزهایی که بورس ها تعطیل هستند، در محاسبه زمان جهت محاسبه نوسان پذیری در نظر گرفته نمی شوند. ارزش گذاری اختیار معامله شامل ایجاد یک سبد بدون ریسک متشکل از سهام و اختیار معامله می باشد. زیرا که قیمت سهام و قیمت اختیار معامله هر دو وابسته به یک منبع عدم اطمینان هستند، همیشه امکان تشکیل چنین بدره ای هست. بایستی توجه داشت که بدره تشکیل شده فقط برای مدت زمان خیلی کوتاه، بدون ریسک باقی می ماند اما در صورت عدم وجود فرصت های آربیتراژی، بازده بدره بدون ریسک همیشه برابر با نرخ بهره بدون ریسک می باشد و این واقعیت می باشد که مکانیسم تعیین قیمت اختیار معامله با در نظر داشتن قیمت سهام را ممکن می سازد. معادله اولیه بلک- شولز ارزش یک اختیار خرید یا اختیار فروش آمریکایی صادره بر روی سهامی که سود پرداخت نمیکند، را با بهره گیری از پنج متغیر محاسبه می ‌کند که این متغیرها عبارتند از: قیمت سهام، قیمت اعمال، نرخ بهره بدون ریسک، نوسان پذیری قیمت سهم و زمان سررسید. نکته جالب توجه که در معادله بلک-شولز هست این می باشد که بازده مورد انتظار سهام در معادله مذکور وارد نمی گردد. یک اصل کلی معروف با عنوان ارزش گذاری بی تفاوت نسبت به ریسک هست که اظهار می ‌کند که مشتقات صادره بر روی انواع اوراق بهادار را میتوان با فرض بی تفاوتی نسبت به ریسک، ارزش گذاری نمود. این فرضیه در اقدام بسیار سودمند و مفید می باشد. در دنیای بی تفاوتی نسبت به ریسک، بازده مورد انتظار از همه اوراق بهادار معادل نرخ بهره بدون ریسک می باشد و نرخ صحیح تنزیل هرگونه جریان نقدی آتی نیز همان نرخ بهره بدون ریسک میباشد. نوسان پذیری ضمنی، همان اندازه نوسان پذیری که وقتی در معادله بلک-شولز جایگذاری میشود، قیمت بازار اختیار معامله را بدست می دهد. معامله گران نوسان پذیری ضمنی را کنترل میکنند و بعضی مواقع از نوسان پذیری ضمنی قیمت اختیار معامله یک سهم بهره گیری میکنند تا قیمت اختیار معامله دیگری بر روی همان سهم را محاسبه کنند. تحقیقات تجربی نشان میدهد هنگامی که بورس باز می باشد، نوسانپذیری یک سهم بیشتر از هنگامی می باشد که بورس تعطیل می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا می باشد که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد می باشد.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گیری از ابزار های جدید مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درمورد وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به مقصود افزایش سطح دانش فعالان بازار
دسته‌ها: پایان نامه